Højskoleliv

Design & dannelse

»Det er lidt vildt og ret syret at tænke på... men vidste du, at vi i dag ikke kan forudse, hvordan fem ud af syv jobs bliver i fremtiden? Verden og vores samfund bevæger sig – med internettet, ny teknologi og klimaforandringer. Så fremtidens designer skal både kunne følge og præge flowet.

 

Det er kæmpestore bevægelser, som man ærligt talt kan blive ør af at tænke på. Særligt på en højskole, som for de fleste er et længe ventet kreativt break efter et livslangt, forpligtende skoleforløb.

På Designhøjskolen Højer giver vi dig et kreativt tænkerum med mulighed for at give gas med det, du helt selv vælger. Vi optaget af design, og hvordan vi giver dig den bedste ramme for at undersøge og udvikle dig som designer indenfor de workshops og korte kurser, du vælger.

Men med vores erfaringer fra designverdenen og blikket rettet mod fremtiden, er vi også optagede af, at du arbejder med og lærer det, vi kalder for the 21st century skill-set. Det er et skill-set, der hele tiden er i spil i alle former for designprojekter, og det er de evner, du har brug for som fremtidens designer.

 

Derfor underviser vi dig både i dit designfag og nye skill-set som branding, innovation og kommunikation. Skill-settet handler også om at samarbejde på tværs af brancher. Så med vores forskellige perspektiver udfordrer og inspirerer vi hinanden kreativt. Vi har sammensat faget med en række forskellige redskaber – fra design- og kritisk tænkning, til kommunikation og projektdesign. Samlet giver det dig redskaber til at begå dig i konstant forandring og mulighed for at finde mening og udfolde dit potentiale.